Order now your free sample

Our fragrances

 • Fragrance sample
  Promo!
  Fragrance sample
  Mina · Nayla · Élise
  Regular price
  €0
  Sale price
  €0
 • Autumn Furoshiki
  Promo!
  Autumn Furoshiki
  handkerchief · hair tie · headband
  Regular price
  €9.99
  Sale price
  €9.99
 • Mina
  1001
  citrus · fresh
  Regular price
  €39
  Sale price
  €39
 • Mina
  1001
  roll on
  Regular price
  €12
  Sale price
  €12
 • Mina
  Pack
  1001
  50ml · roll on
  Regular price
  €51
  Sale price
  €49
 • Élise
  1002
  oriental · sweet
  Regular price
  €39
  Sale price
  €39
 • Élise
  1002
  roll on
  Regular price
  €12
  Sale price
  €12
 • Élise
  Pack
  1002
  50ml · roll on
  Regular price
  €51
  Sale price
  €49
 • Nayla
  1003
  floral · woody
  Regular price
  €39
  Sale price
  €39
 • Nayla
  1003
  roll on
  Regular price
  €12
  Sale price
  €12
 • Nayla
  Pack
  1003
  50ml · roll on
  Regular price
  €51
  Sale price
  €49
 • Roll On Trio
  Pack
  Roll On Trio
  3 roll ons
  Regular price
  €36
  Sale price
  €33.99
 • Day | Night Scent Duo
  Pack
  Day | Night Scent Duo
  Mina · Élise
  Regular price
  €78
  Sale price
  €69.99
 • Fresh Scent Duo
  Pack
  Fresh Scent Duo
  Nayla · Mina
  Regular price
  €78
  Sale price
  €69.99
 • Temptation Scent Duo
  Pack
  Temptation Scent Duo
  Élise · Nayla
  Regular price
  €78
  Sale price
  €69.99
 • MAAR Squad Trio
  Pack
  MAAR Squad Trio
  Nayla · Mina
  Regular price
  €117
  Sale price
  €99.99
EN